Restaurant på Moa er konkurs

Sunn og Nam As, som holder til på Moa, har meldt oppbud.

Restauranten Sunn og Nam har hatt tilhold i andre etasje på Amfi Moa, i delen av bygget som i sin tid ble kalt Moa Syd. Virksomheten er nå innstilt.  Foto: Staale Wattø

Næringsliv

Selskapet har hatt negativt driftsresultat i de to siste tilgjengelige regnskapsårene, 2019 og 2018, med henholdsvis 485.000 og 922.000. Egenkapitalen var tapt i 2018.