Verdisetting tema i Aurstad-rettssaka:

– Låg pris samanlikna med vår vurdering

Verdivurdering av maskiner, utstyr, traktorar og bilar var eit tema under den fjerde dagen av Aurstad-rettssaka.

Maskiner: K A Aurstad sine maskiner i arbeid. Arkivfoto.  Foto: Knut Arne Aarset

Næringsliv

(Møre-Nytt) Bertel O Steen ved salsansvarleg Per Olav Myklebust vart kontakta av Petter Espe i K A Aurstad AS for å gjere ei vurdering av innbytteverdien for bilparken.