Vil ha Business Norway lokalisert til Ålesund

Et tverrpolitisk framstøt i regi av fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap) tar sikte på å få lagt den nye enheten for eksportfremme, Business Norway, til Møre og Romsdal.

Stiller krav til regjeringa: Politikarane i Møre og Romsdal, her ved fylkesordførar Tove-Lise Torve (Ap).  Foto: Staale Wattø

Næringsliv

Regjeringa skal etablere en ny enhet som skal arbeide for å fremme norsk eksport, og det er venta at det blir satt av 75 millioner kroner til formålet i revidert statsbudsjett som legges fram 11. mai. Enheten har fått navnet Business Norway. Den nye enheten skal sikre medvirkning og medfinansiering næringslivet, og skal være prosjektleder for ulike eksportsatsinger.