Fylkestinget samstemt om at Business Norway bør legges til Ålesund

I en samstemt uttalelse til regjeringa mener fylkestinget at Business Norway bør legges til det sterkt eksportretta næringsmiljøet i Ålesund.

Eksportbyen: Ålesund pekes på som en god kandidat som hovedstaden for det eksportretta næringslivet på Nordvestlandet.  Foto: Staale Wattø

Næringsliv

Som Sunnmørsposten skrev søndag har et tverrpolitisk initiativ ledet av fylkesordfører Tove-Lise Torve gått inn for å overbevise næringsminister Iselin Nybø om å legge den nye eksportenheten med arbeidsnavnet Business Norway til Ålesund.