Får fortsette med kontroversiell avlusningsmetode

Mattilsynet har gitt oppdrettsnæringen tillatelse til å fortsette med termisk avlusning, til tross for at de har gått inn for en utfasing av avlusingsmetoden.

Kontroversiell metode: Oppdrettsnæringen får fortsette med termisk avlusing, som ifølge Mattilsynet fører til dårlig fiskevelferd i norske oppdrettsmerder.  Foto: Pressefoto

Næringsliv

Metoden som brukes for å gjerne lakselus fra oppdrettsfisk består i å bruke av varmt vann, som fører til smerte og panikk hos laksen.