Aurstad-rettssaka er ferdig:

Meiner Aurstad må frifinnast

Aktor vil straffe Cato Aurstad med to år fengsel, men forsvararane meiner han må frifinnast.
Næringsliv

Forsvarar Vegard Aaløkken er einig i at verdsettingsprosessen av maskinene i K A Aurstad ikkje var perfekt, men at transaksjonen ikkje var uforsvarleg så lenge prisane som blei innhenta var nokolunde gangbare.