Rettssaka etter Aurstad-konkursen:

Påstand om fengsel for Aurstad-topp

Aktor meiner Cato Aurstad må dømmast til fengsel i to år.

Skuldig: Aktor, førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim, meiner Cato Aurstad tok feil val og dermed gjorde seg skuldig i tillitsbrot overfor kreditorane før konkursen i K A Aurstad.  Foto: Anne-Mari Tomasgard

Næringsliv

Aktor Bård Thorsen i Økokrim meiner Cato Aurstad må dømmast etter tiltalen, for å ha forringa verdiar i K A Aurstad i samband med sal av maskiner til søsterselskapet Aurstad Maskinutleige før konkursen i 2018.