CO2-siger for KrF Møre og Romsdal

Fekk landsmøtet med på oppretting av CO2-fond etter modell av NOx-fondet.

LandsmøtevedtaK: KrF Møre og Romsdal med førstekandidat Harry Valderhaug fekk med landsmøtet til å programfeste eit CO₂-fond. I år går landsmøtet til KrF digitalt.  Foto: KrF

Næringsliv

Dermed er eit CO₂-fond som skal bidra til å støtte ombygging til klimavenlege løysingar for norsk innanriks skipsfart ein del av KrF sitt program.