Aurstad-saka:

Dømd til eitt år og ni månader fengsel

Møre og Romsdal tingrett har dømd Cato Aurstad til fengsel i eitt år og ni månader. 

Tingretten: Rettssaka var oppe i tingretten i april. Frå venstre statsautorisert revisor Bjørn Sverre Grenager og aktor, førstestatsadvokat Bård Thorsen frå Økokrim og forsvararane Vegard Aaløkken og Jan Erik Teigum.  Foto: Anne-Mari Tomasgard

Næringsliv

Aktor la ned påstand om fengsel i to år, medan forsvararen kravde frifinning då rettssaka var oppe i tingretten nyleg.