Åpner pengebinge på hundre millioner for søkere fra hele Sunnmøre

Sparebanken Vest oppfordrer frivillige lag og organisasjoner på Sunnmøre til å søke om penger. Til sammen står hundre millioner klare til gode formål. Banken ønsker å få fart på samfunnet i det vi er på veg ut av pandemien.

I konsernledelsen: Ragnhild Janbu Fresvik har vært konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebanken Vest i snart sju år.  Foto: Sparebanken Vest

Næringsliv

Sparebanken Vest åpner kontor i Ålesund til høsten. Banken fra Bergen er fra før til stede i Nordfjord og Volda, og ekspanderer nå på Sunnmøre.