NYSKAPERPRISEN – Kandidat: Lars S. Stenerud

Bruker forskning og teknologi for lokal verdiskaping

At noen har mange jern i ilden er en hyppig brukt klisjé, men for Lars S. Stenerud passer det godt.

Teknologi: Lars S. Stenerud, daglig leder i Wonderland AS og Plasto, mener at man kan produsere alt i et høykostland som Norge, men robotisering er en forutsetning. Her ved den nye robotlinjen på Wonderland  Foto: Staale Wattø

Næringsliv

Han er han daglig leder og styreleder i Wonderland AS, daglig leder i Plasto AS, styreleder i SFI Manufacturing og deltar i regjeringens topplederforum for digitalisering av industrien, i tillegg til ei rekke andre engasjementer.