Fronter vegkrav med konvoi-protest

Ny og rassikker veg over Strynefjellet, er kravet til Norges Lastebileier-Forbund, som søndag 30. mai står bak en konvoi med kjøretøy over fjellet.

Riksveg 15: Det er trangt om plassen for store biler i Grasdalstunnelen på riksveg 15 over Strynefjellet.   Foto: Gunnhild Sindre / Fjordingen

Næringsliv

For næringslivet er en rassikker og forutsigbar riksveg 15 over Strynefjellet ei forutsetning for videre eksistens, heter det i oppropet.