Lanserer ny, nasjonal og årlig rederikonferanse på Sunnmøre

Gleder seg: Fra venstre: Arve Dimmen, Robin Halsebakk, Jon Rune Nygård, Monica Sperre, Marte Giskeødegård, Stig Gjethammer og Bjørn Inge Furuli. I bakgrunnen ser vi Pir.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Næringsliv

«Rederikonferansen21», som arrangørene har døpt den, blir en møteplass som skal utfordre, inspirere og samle alle rederi. Ofte har konferanser bare blitt kjørt som små, interne arrangement. Nå ønsker man mer samarbeid.