Utsleppet hos Optimar:

11.000 liter syre forsvann ut – skal vere ufarleg

Knapt halvparten av syrebeis-utsleppet frå Optimar førre veke er samla opp. Resten har leke ut i grunnen og i privat vassnett, men prøvene som er tatt, viser ingen teikn til miljøfare.

I fullt verneutstyr: Oppdraget med å undersøke og begrense syreutsleppa var ikkje risikofritt. Brannvesenet og Optimar sitt eiget industrivern samarbeidde.   Foto: Tarjei Engeset Ofstad (arkivbilde)

Næringsliv