Bygger ut Sula mot Hankane og Tørla:

Vil fylle ut i sjøen langs Sjukenesstranda i høst

HI Giørtz Sønner AS har søkt tillatelse etter forurensningsloven til å fylle ut et område på 30.000 kvadratmeter i sjøen utenfor bedrifta på Sjukeneset i Sula. Dette for å utvide industriarealet sitt.

Vegsundet: Bedriften HI Giørtz Sønner AS ligger på Sjukenesstranda i Sula kommune. Her sees deler av bedriften lengst til venstre av industriområdet med Vegsund Slip til høyre. Øyene Tørla,Hankane og Humla rett over sundet. Ålesund, Borgundfjorden og Åsefjorden og Ellingsøya i bakgrunnen. Bildet er tatt fra Kvasnesfjellet.   Foto: Mona Skjong

Næringsliv

Tiltaket er planlagt utført i perioden fra september 2021 til januar 2022, går det fram av søknaden som både Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Mariarkeologisk museum, Kystverket og Havnevesenet har fått til vurdering.