Brunvoll Volda:

Korona gav svikt i inntektene

Brunvoll Volda fekk inntekter og overskot kraftig redusert i fjor. Årsaka er Covid-19.

Brunvoll Volda   Foto: Anne-Mari Tomasgard

Næringsliv

Rekneskapen som no er offentleg viser at Brunvoll Volda hadde eit krevjande år i fjor, men gjekk likevel nokre millionar kroner i pluss.