Alti-eigar kjøper seg opp i Ørsta

Har tapt store pengar på eigedom. No har banken endeleg fått selt Ørsta Torg

Etter fleire år som ufrivillig eigar har Sparebank1 Søre Sunnmøre endeleg fått selt siste eigedomen. Kjøpesenterselskapet LL Holding er ny eigar av Ørsta torg.

Utvikling: Stig Brautaset og Roy Henning Haddal i Sparebank 1 Søre Sunnmøre og ordførar Stein Aam er glade for at det endeleg er ei løysing for Ørsta Torg. Og dei trur den nye eigaren vil vere med å utvikle senteret og derned sentrum vidare.  Foto: Anne-Mari Tomasgard

Næringsliv

Etter ein konkurs for elleve år sidan tok Sparebank 1 Søre Sunnmøre over som eigar av Ørsta Torg.