Snudde minus til pluss og utvidar

Bedrifta Pla-Mek AS i Sykkylven fekk i fjor eit overskot før skatt på 2,1 millionar kroner.

Utvidar: Den store etterspurnaden gjer at Pla-Mek no utvidar arealet sitt. Her er dagleg leiar Sveinung Ørjasæter og fabrikksjef Bjarne Olav Velle. (Arkivbilde)  Foto: Even Ørjasæter/Nyss

Næringsliv

Dette er ei klar forbetring frå året før, då det vart 2,2 millionar kroner i minus.