Flakk kjøper gard på Øye

Har fått konsesjon på å kjøpe nabogarden til Hotel Union Øye.

Knut Flakk og Maria Lilly Flakk i Flakk Gruppen. Her på Hellesylt, der dei og satsar.  Foto: Terje Engås

Næringsliv

(Møre-Nytt): Forretningsmannen Knut Flakk kjøper eit gardsbruk på over 400 dekar på Øye. Det gjeld «Bårdgarden» som er naboeigedom til hotellet. Knut Flakk er styreleiar og hovudeigar i Flakk-gruppa, som mellom anna eig Hotel Union Øye.