Vil kjøpe mesteparten av Fjord1 for 450 millioner

Rederfamilien Sævik fra Herøy øker sin eierandel i fergeselskapet Fjord1, og vil nå kontrollere over 90 prosent av aksjene i selskapet.

Reder: Per Sævik er konsernsjef i Havila Holding.  Foto: Siv-Elin Nærø

Næringsliv

Havilafjord AS, et heleid selskap av Havila Holding, inngikk onsdag en betinget kjøpsavtale om å erverve rett i overkant av 4,7 millioner aksjer i Fjord1 til en pris på 52 kroner per aksje. Det er Per Sævik og hans tre barn som eier Havila Holding.