Rekordår for Ålesunds eneste slakterforretning

Samtidig som pandemien satte en stopper for flere i næringslivet, snudde Hole Kjøtt biffen på akkurat rett tidspunkt. I fjor hadde institusjonen sitt beste år siden oppstarten i 1991.

Rekordår: I 2020 hadde Hole Kjøtt nemlig rekordår i omsetningen med over 16,6 millioner kroner i driftsinntekter, mot 14,7 millioner i 2019. – Vi hadde ikke den nedgangen vi forventa, sier butikksjef Laila Oldeide Hole.  Foto: Staale Wattø

Næringsliv

Gjennom snart 30 år har Hole Kjøtt, den eneste gjenværende slakterforretninga i Ålesund, servert ferskt kjøtt over disken.