Inspirert av nordamerikanske fiskarar:

Nye reketeiner har opna for nytt fiskeri

Trålfiske etter reker er strengt regulert, så kva med teinefiske i staden? Møreforsking og Frøystad AS har samarbeidd om å lage nye, betre teiner eigna for norske forhold.
Næringsliv

Årleg vert det fanga rundt 250 tusen tonn djupvassreker i verda, i all hovudsak med trål.