En milliard lavere omsetning

Bunker Oil hadde en omsetning på 4,8 milliarder i 2020. Det er ned fra 5,8 i 2019.

Oljeselskap: Bunker Oil melder om et usikkert marked i pandemiåret, men effekten av covid-19 ble ikke så stor som forventet.  Foto: Staale Wattø

Næringsliv

Ifølge årsberetningen skyldes omsetningsnedgangen fallet i oljeprisene.