Fiskeri:

Gründergruppe har fått tillatelse til å fiske art som har vært «fredet» siden 1992

I nesten 30 år har skjellskraping vært forbudt i Norge. Tau Tech i Ålesund har utvikla en mer skånsom teknologi og fått fangsttillatelse. Det kan bane vei for et aldri så lite fiskerieventyr.

Laget: Mange vil kjenne igjen flere av disse navnene fra andre selskaper på Sunnmøre. Fra venstre: Jan Rogne, Bernt Rogne, Øystein Tvedt, Sverre Olav Farstad, Karl Fredrik Sandvik og Bjørn Roppen.  Foto: Tau Tech

Næringsliv

Ei gründergruppe på seks bestående av Øystein Tvedt, Sverre Olav Farstad, Karl Fredrik Sandvik, Bjørn Roppen, Bernt Rogne og Jan Rogne er nå svært nære målet. Fra 2016 til har de jobbet med å utvikle teknologi som skal gjøre storstilt fangst av den eksklusive arten haneskjell mulig igjen i Norge.