Fangst av haneskjell:

Safe Offshore og C Robotics med «svært effektiv fjernstyrt farkost»

Robert Welsvik og Safe Offshore AS konkurrerer med Tau Tech AS om å levere ny, skånsam fangstteknologi.

Eigar: Robert Welsviks Safe Offshore hadde i 2019 knapt 1,3 millionar i driftsinntekter og eit driftsresultat på 280.000 kroner.  Foto: Svein Nordal / Møre-Nytt (arkivbilde)

Næringsliv

Begge selskapa har dei siste seks åra jobba med å utvikle ein ny, meir skånsam teknologi for å hauste haneskjel.