Har satt 2,4 millioner oppdrettstorsker i sjøen

Halsebakk-familien er blant investorene i selskapet, Norcod AS.

Torsk i merde: Hovedargumentet fra mange av dem som satser, er at man med oppdrett kan tilby markedet jevn levering og ønsket kvalitet hele året, også utenom fiskerisesongene. Illustrasjonsfoto fra Troms.   Foto: Ole Magnus Rapp

Næringsliv

Norcod AS melder at de har satt lyktes med å sette 2,4 millioner oppdrettstorsker i sjøen, i lokalitene Pålskjæra og Skogsøya (Trøndelag) og Frosvika (Nordland).