Slutt for tradisjonsrik bedrift

Ameco i Hovdebygda har meldt oppbod.

Hovdebygda: Ameco. As, med røter i Aam Industriprodukter, er konkurs.  Foto: Svein Olav Humberset

Næringsliv

Bedrifta vart etablert under namnet Aam Industriprodukter i Hovda på midten av 70-talet av Egil Åm. Namnebytet til Ameco. As blei gjort i 2009, og bedrifta med sju tilsette har levert forskjellig metallarbeid til skipsindustrien.