Statens Vegvesen får klager:

Blodvann fra fisketransport griser til ferjer og veier

Ukentlig mottar vegvesenet klager på at trailere med fersk fisk griser til ferjer, veier og rasteplasser. Blodvannet er ikke bare til sjenanse, det kan også være trafikkfarlig.

Sier ifra: Leif Jarle Bergseth er det som heter Fagleder utekontroll for Statens Vegvesen i Møre og Romsdal. Nå sier han ifra om klagene vegvesenet mottar. (Storbilen i bakgrunnen har intet med saken å gjøre).  Foto: Per-Kristian Bratteng / Åndalsnes Avis

Næringsliv

Leif Jarle Bergseth i Statens vegvesen forteller om hyppige klager fra publikum. Klagene går utpå at det renner blodig og slimete vann fra trailere med fersk fisk.