Havbruksklynga på Sunnmøre danner allianse

Konkurrenter som Sølvtrans og Rostein, Cflow og MMC First Process, samt mange andre, skal samarbeide systematisk for å løfte havbruksnæringa i regionen ytterligere.

Fasilitator: Næringsforeningen Ålesundregionens leder er Lene Trude Solheim. Hun har tidligere jobbet i blant andre Ulstein Group. Her er hun fotografert under en tur til Hofseths planlagte oppdrettsanlegg i ei nedlagt gruve i Storfjorden.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Næringsliv

Vi lever i en verden med sterk global konkurranse. Det tar havbruksklynga på Sunnmøre konsekvensene av.