Politisk debatt tysdag 24. august:

Maritim næring ber om klare svar

Korleis skape nye arbeidsplassar i den maritime næringa? Og korleis dra næringa gjennom bølgedalen?
Næringsliv

Det er mellom spørsmåla som politikarar frå dei ulike partia skal svare på når Mafoss, Ulstein Næringsforum og Maritimt Forum inviterer til politisk debatt.