Ekornes slår alle rekordar - og no kjem det også utemøblar

Millardane rullar inn hos Ekornes. Dei har tilsett 186 nye i Norge det siste året - og snart tek dei til å lage utemøblar.

Ekornes: Full fart i ein av fabrikkane til Ekornes i Sykkylven. (Arkivbilde)  Foto: Terje Engås

Næringsliv

Møbelprodusenten, med hovudkontor i Sykkylven, har no ein ordreserve på imponerande 1,2 milliardar kroner.