Mener næringslivet på Nordvestlandet er for defensive på rekrutteringsfronten:

– De går kanskje glipp av de beste talentene

PwC på Nordvestlandet kaprer studenter og lærer dem opp i Ålesund. Budskapet fra de nyutdanna er at bedriftene må tørre å gi talenter uten erfaring sjansen – hvis ikke forsvinner de til Oslo og Bergen.

Ferdige med kurs: Her ser vi fire av totalt ni som nettopp fullførte kurs hos Pwc i Ålesund. F.v: Marie Strande Nilsen, Lisa Haugen, kursinstruktør Gerd Anne Solibakke i PwC, Håvard Christiansen og Eirik Lødemel. Alle vil jobbe på Sunnmøre eller i Nordfjord, i nærheten av hjemstedene sine.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Næringsliv

For de fleste i etableringsfasen er fast jobb essensielt. Man må skaffe seg erfaring, ta opp lån og betjene studie- og boliggjelda.