Nå kommer forsinkede rus- og psykiatriboliger. Forrige leverandør vil få inkassokrav.

Ålesund kommune måtte finne en ny leverandør for å få bygget kommunale boliger på Gåseid og Ellingsøya. Den forrige leverandøren klarte ikke å levere, og skylder fortsatt kommunen over 310.000 kroner i dagbøter.

Hard nøtt: Modulene kommunen ventet på fra Estland var tilpasset grunnmurene. Kommunen håpet i det lengste å få dem levert. Nå blir husene i stedet bygget av et lokalt firma.  Foto: Staale Wattø

«Jeg bekrefter betalingsplanen.»

Jevgeni Gorpinchenko i februar 2021
Næringsliv

Prosjektleder Kristin Nonsvik i Ålesund kommunale eigedom (ÅKE), bekrefter det noen alt har sett med egne øyne: De planlagte kommunale boligene på Gåseid og Ellingsøya blir nå bygget. De skal være innflyttingsklare ved årsskiftet.