Gode tider for Kiwi-drivar

Det var lønsamt å drive daglegvarebutikkar i koronaåret 2020 viser rekneskapen til Asko Holding.
Næringsliv

(Møre-Nytt): Gjennom selskapet Asko Holding eig og driv Arne Johan Rebbestad frå Ørsta fleire Kiwi-butikkar på Sunnmøre, både i Ørsta, Volda og Ålesund. I tillegg er Rebbestad medeigar i fleire forretningseigedomar, mellom dei Ivar Aasen-gate 10 i Ørsta sentrum.