Ser fram til å «få ein dæsj torsk gratis»

«Geir» og «Veidar» har førsterett på å fiske torsk ved Jan Mayen denne hausten.

Blank og ny: «Geir» er, til liks med de andre båtene på lista, en autolinebåt.  Foto: Staale Wattø

Næringsliv

Etter at Loran i 2018 oppdaga eit nytt torskefelt ved Jan Mayen, har havforskarane vore svært interessert i å kartlegge bestanden.