Opphevar vedtak om oppdrett

Norsk Sjømat Oppdrett AS på Stranda får likevel ikkje dispensasjon til å etablere to akvakulturanlegg i Storfjorden. Det slår Statsforvaltaren i Trøndelag fast.

Avslag: Norsk Sjømat Oppdrett har fått avslag på søknaden sin om oppdrett i Fjord kommune. (Illustrasjonsbilde)  Foto: Gorm Kallestad /NTB

Næringsliv

Statsforvaltaren i Trøndelag behandla saka fordi Statsforvaltaren i Møre og Romsdal var ein av dei som klaga på at Norsk Sjømat skulle få etablere seg her.