Ferjekapteinar tapte sak mot Fjord1

To ferjekapteinar saksøkte Fjord1 for å få jobbane sine tilbake, men retten meiner Fjord1 hadde sakleg grunn til oppseiing.

Tapte: To erfarne ferjekapteinar tapte rettssaka mot Fjord1, men retten meiner dei hadde god grunn til å prøve saka, og at resultatet var langt frå opplagt. Illustrasjon  Foto: Anne-Mari Tomasgard

Næringsliv

I 2017 innførte Fjord1 ei prøveordning med delte stillingar, som ledd i seniorpolitikk.