Mener fiskeridepartementet ble «slakta, partert og spredt». Vil ha et nytt, kraftfullt, «havdepartement».

Johan Williams jobba i det norske fiskeriembedsverket i over 40 år. Han mener at alle næringer til havs, inkludert olje- og gass, bør underlegges et superdepartement.

Nordlending: Johan Williams har et navn som gir utenlandske assosiasjoner, men han er fra Vesterålen og har vært opptatt av fiskeri hele livet.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Næringsliv

I disse dager forhandler Arbeiderpartiet og Senterpartiet fram ei mindretallsregjering. Da skal ministerkabalen legges.