Søker om oppdrettsløyve for laks på Daugstad

Oppdrettsgründer søker om å løyve til landbasert anlegg på Daugstad i Vestnes.

Oppdretter: Bjørn-Vegar Løvik er en av gründerne bak Atlantic Sapphire, er styremedlem i Hauge Aqua og er gjennom B & J Holding AS største eier i Sætre Matfisk og Sætre Settefisk. Arktivfoto: privat 

Næringsliv

Det er Sætre Matfisk som er søker, et søsterselskap til Sætre Settefisk som ligger på naboeiendom og som har hatt akvakulturløyve for produksjon av smolt siden 1986