Har fått sin første lokalitet for torskeoppdrett i Møre og Romsdal:

Lovar inntil femten nye arbeidsplassar

Gadus Group har etter to års arbeid fått godkjend torskeoppdrettsanlegg ved Alida i Volda kommune, og ser føre seg tolv til femten nye arbeidsplassar der.
Næringsliv

(Møre-Nytt:) Selskapet byrjar no arbeidet med å tilsette fleire driftsteknikerarar, lærlingar og ein driftsleiar for å drifte anlegget, skriv Gadus Group i ei pressemelding.