Blir del av kjede for historiske hotell

Aak Hotell i Rauma har kvalifisert seg til medlemskap i De Historiske Hotel & Spisesteder.

Historisk: Hotel Aak i Rauma har historie tilbake til 1850-talet. Grunnlaget var ei god lakseelv, spektakulære fjellformasjonar, dalar og fjordar. 

Næringsliv

De Historiske Hotel & Spisesteder får fem nye medlemmer i år. Trass pandemien og utfordringar for reiselivet var det 33 bedrifter som tok kontakt om medlemskap, og no har fem bedrifter kome gjennom nålauget.