Havnefogden vil sette foten ned for Kolvika Brygge

Havnestyret skal behandle saka førstkommende mandag.

Sjømat: Sjømatbedriftene Ocean Supreme og Norseaco står bak planene om å skape et sjømatmiljø i Kollvika. Botholf Stolt Nielsen, styreleder i Kolvika Brygge og daglig leder i Ocean Supreme, mener samlokalisering vil drive sjømatbedriftene i Ålesund framover.  Foto: Harald Skotheim

Næringsliv

Kolvika Brygge AS, eid av sjømatselskapene Norseaco og Ocean Supreme, ønsker å etablere en fylling i sjøen i Kollvika i Ålesund. Planen til Kolvika Brygge er å bygge et næringsbygg på tre etasjer på eiendommen, og de har fått dispensasjon fra byggeforbudet lang sjøen og dispensasjon fra firemeters avstandskravet til naboeiendommen. Men det har vært protester mot utfylling i sjøen.