Farstad Shipping satser grønt

Selskapets to nyeste forsyningsskip ble lørdag døpt på Festningskaien i Bergen.

Kaptein på Far Sun er Raymond Myklebust fra Gimse, mens Espen Uran fra Averøya er kaptein på Far Sygna.  Foto: Farstad Shipping

Fakta:
  • De nye forsyningsskipene har «clean-design» klasse fra DNV GL. Det betyr at alle tanker mot utvendig skrog kun innholder sjø- eller ferskvann, mens oljetankene er plassert innvendig i skroget. Dette skal redusere sannsynligheten for oljeutslipp ved en potensiell skrogskade.
  • Skipene har også utstyr for rensing av ballastvann for å hindre uønsket spredning av marine mikroorganisme
  • Andre nyvinninger er SHOS (Safe Hose Operation System). Dette er et mekanisk system som fester lasteslangene til skroget ved lossing og lasting offshore, noe som tidligere har vært en manuell arbeidsoperasjon.
Næringsliv

Farstad Shipping døpte i dag selskapets to nyeste forsyningsskip på Festningskaien i Bergen. Skipene skal være spekket med ny teknologi, som blant annet vil redusere skipenes NOX-utslipp med over 90 prosent, ifølge en pressemelding.

-  Farstad Shipping ønsker å være en frontfigur i bruk av nytuviklet miljøteknologi, og vi beviser nok en gang at vi tar klimautfordringen på alvor. Teknologien installert i Far Sun og Far Sygna er i verdenstoppen, og er utviklet av våre ansatte og samarbeidspartnere i den maritime klyngen på Vestlandet. Jeg er mektig imponert over hva de har fått til, sier adm. direktør Karl-Johan Bakken i Farstad Shipping.

Utslippsreduksjon

De nye skipene er hver utstyrt med tre hovedmotorer og siste generasjons dieselelektrisk fremdriftssystem, som gir lavt forbruk og lave utslipp. Katalysatorer er installert på samtlige dieselmotorer, også på havneaggregatet.

- Strømgeneratorer med tilhørende katalysatorer installert om bord i Far Sun og Far Sygna vil alene redusere NOX-utslippene med over 90 prosent, ut over dette kommer reduserte CO2-utslipp som en konsekvens av svært lavt drivstofforbruk i enhver driftskondisjon, sier Børge Nakken, konserndirektør for teknologi og utvikling ved Farstad Shipping, i en pressemelding.

Tenker langsiktig

Adm. direktør Karl-Johan Bakken fremhever at det er viktig å tenke langsiktig, for å være bærekraftig også i fremtiden. Han er overbevist om at miljøteknologi er veien å gå.

- Våre investeringer i miljøteknologi gjør oss også mer attraktive ovenfor våre kunder i form av lavere kostnader forbundet med både drivstoff og avgifter. For oss er dette en investering for fremtiden, og gir en «vinn-vinn» for både kundene våre og oss, sier Bakken.

Skipene Far Sun og Far Sygna tar nå fatt på en 6-årskontrakt for Statoil.

Kaptein på Far Sun er Raymond Myklebust fra Gimse, mens Espen Uran fra Averøya er kaptein på Far Sygna. Far Sun og Far Sygnas utnevnte gudmødre er henholdsvis Bente Elisabeth Rolland og Monica Kallestadbakken, begge fra Statoil.