foto
<strong>Eksempel:</strong> Slik kan elevar få modellere sine fabrikkar og få tilbakemelding om kor effektiv fabrikken vert. Simuleringsverktyet blir tilbode gratis til utvalde skular for å skape interesse for industrien.