Ingen sluttpakker i Rolls-Royce:

Sier opp ingeniører og folk i administrasjonen

Kuttene til Rolls-Royce Marine vil i første omgang ramme administrativt ansatte og ingeniører. Det vil bli rene oppsigelser og ingen sluttpakker.

Direktør John Knudsen i Rolls-Royce Commercial Marine.  Foto: Johan Behrentz

Næringsliv

Det er denne gruppen med medarbeidere man ikke har nok oppgaver til nå. Fortsatt er det et rimelig godt trykk på produksjonen. Når man er ferdig med leveranser i bestilling vil man også se på arbeidsstokken for øvrig.

325 årsverk i Rolls-Royce Marine i Norge skal bort, og det meste av dette må avdelinger på Sunnmøre ta.

Gjør som flere enn 22.000 andre - lik smp.no på Facebook

– Ordretørke kom raskere

– Ordretørken i den maritime næringa kom mye raskere enn vi hadde regnet med. Vi forventer at ordreinngangen i år blir 30 prosent mindre enn budsjettert. Det er bakgrunnen for at vi må redusere kostnader. Det er med tungt hjerte vi gjennomfører nedbemanningen, sier direktør John Knudsen i Rolls-Royce Commercial Marine til smp.no.

Knudsen betegner situasjonen som det mest dramatiske som har skjedd så lenge virksomheten i Norge har vært eid av Rolls-Royce.

– Situasjonen nå er mer dramatisk nå enn i 2008-2009. Da fløt vi på gode ordrebøker. Nå må vi innstille oss på å bedre konkurransekraften vår, sier han, men understreker samtidig at situasjonen trigger og skaper større fokus på utviklingsarbeid.

2100 ansatte på Sunnmøre

I løpet av dagen ble de 2100 Rolls-Royce-ansatte på Sunnmøre orientert om den planlagte nedbemanningen.

I underkant av 500 jobber i Ålesund. Like mange jobber i Brattvåg i Haram kommune. Ved avdelinga på Longva - også det i Haram - jobber rundt 200.

I Ulsteinvik jobber til saman mellom 600 og 700 på fabrikk og ingeniøravdeling, mens avdelingen i Hjørungavåg i Hareid kommune har mellom 200 og 250 ansatte. I tillegg har selskapet ansatte ved tre avdelinger i Hordaland.

– Vil ikke snakke i dag

Foreløpig har man ikke tatt stilling til hvor nedbemanningen blir, og hvor mange som må forlate det enkelte arbeidssted.

Ingen av de ansatte som smp.no har forsøkt å kontakte, har besvart våre henvendelser. Kommunikasjonsdirektør Anette Bonnevie Wollebæk opplyser samtidig at ingen av de tillitsvalgte ønsker å snakke med media tirsdag.

200 sparkes sommeren

– Når vil ansatte få vite om de blir overflødige?

Vi regner med at rundt 200 av de som blir overflødige vil bli orientert før fellesferien. Rundt St. Hans blir det nye allmøter.  Resten av nedbemanningen vil vi ta utover høsten n år vi ser hvordan markedssituasjonen for ulike produkter utvikler seg. Diskusjonen på hvert sted vil skje i nær dialog med de ansattes representanter. Vi skal ha en åpen og ryddig prosess, sier Knudsen.

– Vil de ansatte få tilbud om sluttpakker?

Vi har tidligere hatt en runde med tilbud om sluttpakker. Det var få som ville benytte seg av det. Vi kan derfor ikke basere oss på frivillighet. Denne gangen vil det bli rene oppsigelser, sier Knudsen og legger til at man allerede nå er 125 årsverk færre enn på samme tid i fjor. Samtidig har man kuttet kostnader der man har kunnet kutte.

– Hva med førtidspensjon?

Vi vil søke å ha en åpen samtale med alle 62-åringene våre nå fremover.

Krevende arbeidsmiljø

Direktør John Knudsen innrømmer at man har en krevende periode foran seg der noen mister jobben, mens andre får beholde den. Han håper likevel at man kan drive virksomheten som normalt.

-Det krever mye klokskap og respekt fra den enkelte. De som arbeider i denne bransjen har forståelse for svingninger i markedet og nødvendigheten av å gjøre noe. Hvis vi ikke hadde gjort noe nå, hadde det gått fra vondt til verre, sier Knudsen, som understreker at man vil ha en tett dialog med de ansatte i denne prosessen.

– Er det klokt å nedbemanne så dramatisk?

Det er en stor utfordring å beholde så mange flinke folk. Vi vet at dette markedet er syklisk, og når det kommer tilbake skal vi være klar. Da er vi tilpasset kostnadsnivået til våre konkurrenter. I mellomtiden må vi satse på de riktige innovative produktene, sier Knudsen.

Han mener samarbeidet i den maritime klyngen mer enn noen gang blir viktig i denne situasjonen. Som et ledd i dette minner han om at Rolls-Royce viderefører den store avtalen om forskning med NTNU i Trondheim.

Usikker framtid

– Hvor lenge vil nedgangen i markedet vare?

– Det er det store spørsmålet. Vil det ta seg raskt opp eller drøye noe mer? Eller vil det stabilisere seg på et lavere nivå? Vi vet ikke. Derfor må vi foreta disse kostnadskuttene, sier han.

I overkant av 70 prosent av produksjonen til Rolls-Royce i Norge gikk til eksport. 30 prosent av dette gikk til  Kina. Rolls-Royce er særlig rammet av den kraftige reduksjonen i riggmarkedet som er en direkte følge av lave oljepriser og oljeselskap som avventer situasjonen.

Bedre for handelsskip

I den siste tiden har markedet for PSV-ene (Plattform Supply-skip) vært svært dårlig, og ser man bort fra storkontrakten til Mærsk, er det få nye ankerhåndterere i bestilling. Markedet for de store subseafartøyene er heller ikke godt for tida.

John Knudsen sier at nedgangen i ordrene i hovedsak har rammet offshore-delen av selskapet. Når det gjelder handelsskip er markedet bedre.