Fortsatt mangler i renholdsbransjen

Arbeidstilsynet slår fast at det er stor uvitenhet om hvilke plikter kjøperne av renholdstjenester har.

Regiondirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet Midt-Norge 

Næringsliv

Arbeidstilsynet er i gang med en landsomfattende og grundig tilsyn av forholdene i renholdsbransjen.

Undersøkelsene har bakgrunn i avsløringer blant annet i Sunnmørsposten i 2011 - da det ble avdekket svært kritikkverdige forhold for arbeidstakere i enkelte selskaper.

Les også: Tøffere innsats mot sosial dumping
Les også: Offentlig vaskeripress

Kjøperne undersøkt

I første omgang er det kjøperne av tjenestene som er satt under lupen.

– De som kjøper inn renholdstjenester har en viktig rolle i arbeidet med å rydde renholdsbransjen for useriøse aktører, sier regiondirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet Midt-Norge.

Etter rundt 200 tilsyn i Midt-Norge sier Arbeidstilsynet seg fornøyd med at de aller fleste kjøperne av slike tjenester, har fått med seg de nye kravene om å bruke godkjente virksomheter.

Følg smp.no på Facebook

Få kjenner pliktene

Men det står verre til med kunnskapen om de andre pliktene kjøperne har.

Kun 17 prosent av kjøperne på Sunnmøre kjente til at de hadde plikt i kontrakten, til å informere om at arbeiderne skal ha lønn og vilkår etter tariff. Og bare tre prosent visste at de også har en plikt til å påse at vilkårene er etter avtaleverket.

– Den delen av undersøkelsene var skuffende, kommenterer Løvås.

I løpet av året skal Arbeidstilsynet også gjøre tilsyn på arbeidsgiversiden i bransjen.

Les flere næringslivsnyheter på smp.no