Holder på folka

Farstad Shipping har ingen planer om å gjøre som Siem Offshore og si opp skandinaviske sjøfolk.

reder: Administrerende direktør Karl-Johan Bakken i Farstad Shipping ASA mener man heller enn å si opp norske sjøfolk, må øke kompetansen deres slik at de blir enda mer konkurransedyktige i forhold til utenlandske sjøfolk. Foto: Staale Wattø 

– Den norske nettolønnen for sjøfolk er et godt grunnlag for å kunne drive lønnsomt

Karl Johan Bakken

Rem Offshore: Administrerende direktør Åge Remøy har en blanding av norsk og utenlandske sjøfolk på båtene sine. 

Norske sjøfolk og den maritime næringen
  • Uten rederier med hovedkontor og aktive eiere i Norge, og et betydelig antall norske sjøfolk, vil grunnlaget for den maritime næringens sterke innovasjonsevne falle bort.
  • Den maritime næringen er en av Norges mest verdifulle fornybare ressurser.
  • Næringsliv og myndigheter må sammen forvalte og videreforedle dette konkurransedyktige kunnskapsmiljøet.
  • Kilde: Sturla Henriksen, adm.dir i Norges Rederiforbund.
Næringsliv

– Jeg er mer opptatt av å påvirke det norske utdanningssystemet i en retning som gjør norske sjøfolk enda mer attraktive og konkurransedyktige for framtida, sier administrerende direktør Karl Johan Bakken i Farstad Shipping.

Siem Offshore vil flagget ut og si opp 60 skandinavere. I stedet vil selskapet ansette utenlandsk arbeidskraft for å tilpasse seg internasjonale lønninger.

Se også: Siem sier opp 60 sjøfolk

Selv om Farstad Shipping også opererer under andre flagg noen steder i verden, prøver rederiet så godt som det er mulig å holde igjen når det gjelder å bytte ut norske sjøfolk.

Videreutdanning

– Gjelder det først og fremst offiserer?

– Vi ønsker å oppdatere og ta vare på alle typer kompetanse om bord i skipene. Vi vil gjerne at erfarne sjøfolk skal kunne videreutdanne seg, sier Bakken.

– Hva med kostnadene?

– Den norske nettolønnen for sjøfolk er et godt grunnlag for å kunne drive lønnsomt. Vi ser det er en politisk dragkamp for å oppdatere det norske regelverket. Vi forholder oss imidlertid til det som er fakta i dag, og regner med at politikerne ser hvilke behov som næringa har, sier Bakken.

Se faktaboks: Det er sammenheng mellom norske sjøfolk og den maritime næringens evne til innovasjon

Rem

Administrerende direktør Åge Remøy i Rem Offshore ser det heller ikke som aktuelt å si opp norske sjøfolk for å ta inn bare utenlandsk arbeidskraft.

– Problemet har vært at det er for få norske sjøfolk. Vi må derfor også ta inn utenlandske sjøfolk. Vi har to båter med utenlandske flagg og det vil nok bli et tredje skip. På disse skipene ønsker vi en blanding både av skandinaviske og andre nasjonaliteter, sier Remøy.

Han innrømmer likevel at man har bruken av norske sjøfolk også har en kostnadsside, men man vil ikke flagge ut av den grunn.

Derimot må også Rem Offshore bøye seg for proteksjonistiske regler som andre land måtte ha.

Les nyheter fra næringslivet på smp.no

Relaterte saker: