Havfisk ASA selger tråleren «Stamsund»

Ålesund-rederiet Havfisk selger sin eneste ferskfisktråler. En kombinasjonsbåt skal skape større verdier for selskapet.

Ferskfisktråleren Stamsund skal erstattes av en såkalt kombinasjonstråler.  Foto: Havfisk

Fiskeri

Salgssummen er 20 millioner kroner. Kjøperen er et islandsk rederi, opplyser Havfisk i ei pressemelding.

Ferskfisktråleren «Stamsund» skal erstattes av en tråler som kan levere både ferskfisk og frossenfisk.

– Vi ønsker en kombinasjonstråler, som kan skape større verdier også av hyse, sei, uer og blåkveite, sier Web

Bråk i nord for Havfisk

Havfisk- som har hovedkontor i Ålesund- har igjen havnet i trøbbel med Hammerfest kommune.

jørn Barstad, konsernsjef i Havfisk, til smp.no.

Rederiet har ikke avgjort om de skal kjøpe en ny eller en brukt båt.

Vil fortsatt levere fersk torsk

Barstad understreker at de fortsatt skal levere like mye fersk torsk som i dag.

ARKIV. Webjørn Barstad er konsernsjef i Havfisk ASA.  Foto: Nils Harald Ånstad

I dag leverer de torsk til Norway Seafood sine anlegg i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Båtsfjord og Kjøllefjord.

– Vi har samme eiere, og vi driver fabrikkene. Vi må ivareta aktivitetsplikten vi har på disse anleggene, og det vil vi fortsette med, sier Barstad.

Les også: Bråk i nord for Havfisk

Avstanden til fiskefeltene

Med fryseanlegg om bord vil de i tillegg kunne fiske etter flere fiskeslag, og fiske hele kvoten.

– Har ikke islendingen oppdaga at det lønner seg med en kombinasjonstråler?

– På Island er det mye kortere avstand ut til fiskefeltene, de har mellom tre og timer å gå. Da blir det en helt annen økonomi i å levere ferskfisk. Det er en vesensforskjell på Norge og Island, sier Barstad.

Han forteller at utenom gytesesongen må Havfisk sine fartøy gå rundt to døgn for å komme til fiskefeltene i Barentshavet.

Bedre priser på frossenfisk

– Hva med prisen på frossenfisk sammenlignet med ferskfisk?

– Prisen på frossenfisk er bedre. Grunnen er nok at det er lettere å få til en industriell produksjon med jevn og kontrollert råstofftilgang fra fryselager, sier Barstad.

«Stamsund» hadde en bokført verdi på om lag 18 millioner kroner per 30. september 2015. Overlevering av fartøyet skjer i januar 2016.

Havfisk har i dag 10 trålere. Av disse er fem kombinasjonstrålere. Konsernet har 29,6 torsketrålkonsesjoner, i tillegg til konsesjoner for en rekke andre fiskeslag.

Les nyheter fra fiskeri på smp.no