Sunnmørsposten med på makrellfiske del 4:

Berga dagen på overtid

Eit kast i aller siste liten berga dagen for «Fiskeskjer».

«Fiskeskjer» drar inn ein ny god fangst med makrell.  Foto: Staale Wattø

Fiskeri

Tysdagen byrja med ein solid treff, så kom ein halvbom, deretter ein heilbom. Dermed var ikkje stemninga i styrehuset den aller beste då kvelden nærma seg.