Mykje av silda er skrinn og mager

– Har aldri sett havet så dødt

Mykje av silda er skrinn og mager. Makrellen raderer ut sild, brisling og tobis langs kysten, meiner erfaren fiskar.

Silda svelt Ei normal og ei skrinn sild, seier fiskar Torfinn Gangstad. Den slanke veg 220 gram, mens den normale veg 320 gram. Rundt 40 prosent av silda han fekk på Rakvågen tysdag er som den skrinne, fortel den erfarne fiskaren.  Foto: Privat

Fiskeri

Silda svelt fordi den ikkje finn nok mat.